Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Vårdstatistik per månad

Månadsstatistiken innehåller:

  • ackumulerade månadsvärden jämfört med motsvarande period föregående år
  • rullande 12-månadersvärden för vårdtillfällen och DRG-poäng
  • årsvärden för de fem senaste åren

Statistiken avser all vård som utförts oavsett betalningsform.

Vårdstatistik 2018

Vårdstatistik per centrumråd 2018

Uppdaterad: 2019-01-21
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion