Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Processtöd och mallar

Dokumentmallar

Mall Används av
Kallelse Regionala arbetsgrupper, samverkansgrupper, programområden, kunskapsråd och regionsjukvårdsledningen
Mötesanteckningar Regionala arbetsgrupper, samverkansgrupper, programområden, kunskapsråd och regionsjukvårdsledningen
Handlingsplan Regionala medicinska programområden
Strategiska mål Regionala medicinska programområden
Årsrapport Regionala medicinska programområden
Uppdrag Regionsjukvårdsledningen
Rapport Regionala arbetsgrupper, samverkansgrupper, programområden och projekt
Presentation Alla med sjukvårdsregionala uppdrag

 

Processtöd och instruktioner

Ansökan om nationell högspecialiserad vård (utkast)

Diarieföring (utkast)

Fördelning av kostnader för samverkan

Handlingsplan RMPO

Introduktion för nya ledamöter

Medel för kompetensstödjande åtgärder (utkast)

Nominering och beslut om ledamöter i nationella grupper

Publicering på sydöstra sjukvårdsregionens webbplats (utkast)

Samordnade remissvar (utkast)

Årsrapport RMPO

Kontakt

Leni Lagerqvist
Region Kalmar län

Förteckning över ledamöter

Tidplan

Tidplan 2019 sydöstra sjukvårdsregionen

Preliminär tidplan 2020 sydöstra sjukvårdsregionen

Årshjul (utkast)

Uppdaterad: 2019-10-07
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion