Region Jnkpings ln Prototyp Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Processtöd och mallar

Processtöd

 • Budget och ersättningar?
 • Diarium
 • Distansmöten (video- och telefonkonferense)
 • Jävsdeklaration
 • Kommunikationsplan
 • Kontaktuppgifter
 • Nationella riktlinjer
 • Patientinformation
 • Regionala vårdriktlinjer

Dokumentmallar

 • Avtal för ledamöter NPO
 • Verksamhetsplan RMPO
 • Jävsdeklaration NPO
 • Kallelse
 • Mötesanteckningar
 • Presentationer
 • Projektdirektiv RSL
 • Protokoll SVN
 • Årsrapport RMPO

Metoder och verktyg

 • Gapanalys
 • Påverkansanalys
 • Riskanalys
 • Värdekompass

osv

Kontakt

Namn Efternamn
e-post

Uppdaterad: 2018-09-13
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion