Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Nominering och beslut om ledamöter i nationella grupper

Byten och tillsättningar av ledamöter i NPO och NAG administreras av RPO processtöd i samverkan med ordförande för berörda RPO och kunskapsråd.

Nominering av ledamöter till nationella samverkansgrupper (NSG) administreras av regionsjukvårdsledningens stab.

Kunskapsråden och regionsjukvårdsledningens stab samordnar nomineringarna så att representationen i nationella grupper över tid fördelas solidariskt mellan de tre regionerna.

Nomineringsprocess

Regionala programområden (RPO) ansvarar för att föreslå sjukvårdsregionens representanter i nationella programområden (NPO) och nationella arbetsgrupper (NAG).

nomineringsprocess

När NAG behöver kompetens från ett annat programområde:

nominering

Exempel: NPO endokrina sjukdomar behöver specialister inom onkologi och ögonsjukdomar till NAG hypertyreos. Sydöstras ledamot i NPO endokrina sjukdomar frågar sydöstras ledamöter i NPO cancersjukdomar och NPO ögonsjukdomar om förslag på ledamöter från respektive RPO.

När det behövs representanter för primärvård frågar sydöstras ledamot i ansvarigt NPO primärvårdsrepresentanten i sitt kunskapsråd om förslag på ledamöter.

Beslut

Beslutsunderlaget från RPO ska omfatta:

  • Godkännande från chef
  • Personuppgifter
  • Kompetens
  • Befattning
  • Uppdragsbeskrivning

Beslut om vem som ska nomineras till nationella uppdrag i NPO och NSG fattas av regionsjukvårdsledningen.

Nominering av ledamot till NAG beslutas av respektive RPO.

Systemförståelse är meriterande i valet av sjukvårdsregionens representanter.

Jävsdeklaration

Beslutade ledamöter ska fylla i blanketten ”Deklaration för bedömning av intressekonflikter och andra bindningar för experter/uppdragstagare inom Nationellt system för kunskapsstyrning”.

Regionen där ledamoten är anställd ansvarar för att bedöma och diarieföra jävsdeklarationen (sökord: ”Jävsdeklaration kunskapsstyrning”). Vid behov stäms jävsdeklarationer av med regionsjukvårdsledningens stab.

Uppdrag och ansvar

Utsedd ledamot ansvarar för kommunikationen mellan nationell och sjukvårdsregional nivå via relevanta kunskapsråd, programområden, samverkans- och arbetsgrupper.

Ledamotens arbetsgivare ansvarar för att ledamoten har arbetstid och förutsättningar för sitt uppdrag.

Uppdaterad: 2020-01-02
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion