Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Medel för kompetensstödjande åtgärder

För att stimulera gemensam kompetensutveckling i Sydöstra sjukvårdsregionen har regionsjukvårdsledningen mer långsiktigt avsatt medel för kompetensstödjande åtgärder.

Programområdenas behov av kompetensmedel framförs till respektive kunskapsråd senast i november. Användning och uppnådd effekt redovisas i programområdenas årsredovisning.

Kompetensmedlen får inte användas till programområdenas möten, lokaler, resor, kost eller logi.

Regionsjukvårdsledningen ansvarar för modellen för kompetensmedel och beslutar om eventuella medel som kvarstår vid årets slut.

Frågor om kompetensmedel besvaras av respektive kunskapsråd.

Uppdaterad: 2020-01-02
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion