Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Diarieföring

Region Östergötland diarieför samverkansnämndens handlingar, regionsjukvårdsledningens beslut, gemensamma remissvar från sjukvårdsregionen och handlingar för de nationella programområden, NPO, som sjukvårdsregionen har värdskap för.

Handlingarna diarieförs under följande serier: 

SVN 2020-6 Regionsjukvårdsledningen
SVN 2020-7 Kunskapsstyrning nationellt
SVN 2020-8 Kunskapsstyrning SÖSR
SVN 2020-9 Remisser SÖSR

Handlingar som ska diarieföras mejlas till .

Ange diarienummer och ärenderubrik i ämnesraden, ex:

  • SVN 2019-14 RSL mötesanteckningar 2019-06-12
  • SVN 2019-15 NPO barn och ungdomars hälsa, verksamhetsplan 2020
  • SVN 2019-15 NPO kvinnosjukdomar och förlossning, mediefråga om vestibulit
  • SVN 2019-16 RSL uppdragsbeskrivning för regionala medicinska programområden
  • SVN 2019-22 RSL remissvar nationella riktlinjer för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende

Lägg som kopia i mejlkonversationer som ska diarieföras.

Bilagor på tio eller fler sidor skickas som enkelsidiga utskrifter med post.

Kontakt

Registrator
Ledningsstaben
Region Östergötland
581 91 Linköping

Uppdaterad: 2020-01-29
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion