Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Samordnade remissvar

Samordnade remissvar

  1. Regionernas ledningsstaber och politiska ledning bedömer och stämmer av vilka remissvar som är lämpliga att samordna.
  2. RSL stab utser ansvarigt RPO/RSG och ansvarig handläggare på någon av regionernas ledningsstaber.
  3. RPO:s konsekvensanalys ska omfatta hälso- och sjukvårdssystemet i hela sjukvårdsregionen.
  4. RPO ansvarar för förankring i berörda RPO och RSG.
  5. RPO:s förslag till remissvar lämnas till RSL stab en vecka innan handlingarna till RSL ska vara klara tillsammans med information om vilka som deltagit i arbetet och eventuella ställningstagande.
  6. Det står varje region fritt att komplettera sjukvårdsregionala remissvar.

Om avsändaren av remissen inte bifogat någon mall för remissvaret används sjukvårdsregionens mall.

Remissvar till statliga myndigheter undertecknas av SVN ordförande, RSL ordförande eller ansvarig i respektive region.

Remissvar diarieförs i respektive region och i förekommande fall av SVN eller RSL.

Uppdaterad: 2020-01-28
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion