Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Nationell högspecialiserad vård

Sydöstra sjukvårdsregionen samverkar i utvecklingen av nationell högspecialiserad vård.
Här finns samlad information om sjukvårdsregionens processer.

Principer

  • All vård som uppfyller kriterierna kan bli nationellt högspecialiserad vård
  • Socialstyrelsen beslutar vad och hur många som får driva vården
  • Tillstånden gäller tillsvidare och tillståndståndsinnehavaren ansvarar för uppföljning av verksamheterna

Kriterier

  • Offentligt finansierad hälso-och sjukvård som är komplex eller sällan förekommande
  • Kräver viss volym och multidisciplinär kompetens för goda vårdresultat
  • Medför stora investeringar eller höga kostnader
  • Bedrivs på 1–5 enheter i landet

Socialstyrelsens process

Om högspecialiserad vård på Socialstyrelsens webbplats (nytt fönster)

 

Uppdaterad: 2020-04-28
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion