Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Publicering på Sydöstra sjukvårdsregionens webbplats

RPO dokumentation

Respektive RPO ansvarar för att publicera:

 • Förteckning över ledamöter
 • Kallelser
 • Mötesanteckningar
 • Handlingsplan
 • Årsrapport

Rutin

1. Innehållsansvarig (ordförande, sekreterare, ledamot) mejlar text, bilder och dokument till  tillsammans med en länk till sidan där innehållet ska publiceras, ex:

 • RPO barn och ungdomars hälsa
 • Mötesanteckningar 2019-01-22
 • Länk

2. Administratör på Folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län konverterar dokument till pdf och döper dem enligt  standard, publicerar och bekräftar genom att svara på beställningsmejlet.

Styrande dokument och översikter

RSL stab ansvarar för publicering av:

 • Årlig tidplan
 • Förteckning över ledamöter
 • Reglemente (SVN)
 • Regionavtal (SVN)
 • Årlig överenskommelse (SVN)
 • Årlig prislista och ersättningar (SVN)
 • Uppdrag till RMPO, RSG, kunskapsråd, projekt-/arbetsgrupper
 • Presentation av sjukvårdsregionen
 • Dokumentmallar, instruktioner och processtöd

RSL stab ansvarar för översikter under ämnet Planering och uppföljning med länkar till:

 • RPO handlingsplaner
 • RPO årsrapporter
 • Uppdrag och projekt

RPO-dokument publiceras på respektive RPO sida.

Projektrapporter mejlas till RSL stab i samband med redovisning.

Arbetsmaterial

Grupper som behöver kan beställa en lösenordsskyddad sida för arbetsmaterial.

Sidan skapas av administratör på Folkhälsa och sjukvård.

Gruppen väljer lösenord och ansvarar för att det bara delges gruppens ledamöter och administratören på Folkhälsa och sjukvård.

Arbetsmaterial publiceras enligt samma rutin som annat innehåll.

Gallring

Kallelser och mötesanteckningar för de senaste 18 månader ska vara tillgängliga via gruppernas sidor.

Handlingsplaner och årsrapporter ska vara tillgängliga i fyra år.

Kontakt

Folkhälsa och sjukvård
Region Jönköpings län

Mer information

Standard för dokumentnamn

Uppdaterad: 2020-01-02
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion