Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Översikt aktuellt arbete högspecialiserad vård

Sakkunnigutlåtanden på remiss

Område

RMPO

Kontakt

Tidplan

Kommentar

Gravida med svår hjärtsjukdom

Kvinnosjukdomar och förlossning

 

 

 

Avancerad rekonstruktion efter förlossningsskada

Kvinnosjukdomar och förlossning

 

 

 

Nätkirurgi vid prolaps

Kvinnosjukdomar och förlossning

 

 

 

Fosterterapi

Kvinnosjukdomar och förlossning

 

 

 

 

Första beredning (genomlysning)

Område

RMPO

Kontakt

Tidplan

Kommentar

Cervixcancer

Cancersjukdomar

 

 

 

Huvud- och halstumörer

 

 

 

 

Könsdysfori

Hud- och könssjukdomar

 

 

 

Neuroendokrina tumörer

 

 

 

 

Osteogenesis Imperfecta / Dysplastiska skelettsjukdomar

 

 

 

 

Peniscancer

Cancersjukdomar

 

 

 

Svår leversvikt

 

 

 

 

Svårbehandlat självskadebeteende

Psykisk hälsa

 

 

 

Svårbehandlade ätstörningar

Psykisk hälsa

 

 

 

Vissa kateteringrepp hjärta

 

 

 

 

Vissa neuromuskulära sjukdomar

 

 

 

 

 

Andra beredning (inför beslut)

Område

RMPO

Kontakt

Tidplan

Kommentar

Avancerad kirurgi vid endometrios

Kvinnosjukdomar och förlossning

 

 

 

Trofoblastsjukdomar

Kvinnosjukdomar och förlossning

 

 

 

Avancerad fostermedicin (EXIT)

Kvinnosjukdomar och förlossning

 

 

 

Förvärvade ryggmärgsskador

Nervsystemets sjukdomar

 

 

 

Moya-Moya

Nervsystemets sjukdomar

 

 

 


Bruttolista

Bruttolista från NPO och information om pågående genomlysningar, remisser, ansökningar och beslut: Pågående arbete, Socialstyrelsens webbplats

Kontakt

Stefan Franzén
Region Östergötland

Uppdaterad: 2019-10-30
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion