Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Nominering av ledamöter och sakkunniga högspecialiserad vård

Beskrivningen bör besvara följande frågor:

  • Hur kommer frågan till SÖSR?
  • Vem handlägger?
  • Vem bestämmer?
  • Uppdragsbeskrivning?
  • Vem är lämplig?
  • Dokumentation och diarieföring?
  • Jävsdeklaration?

Nominering till sakkunniggrupper

Sydöstra sjukvårdsregionen nominerar...

 

Nominering till beredningsgrupp 2

Sydöstra sjukvårdsregionen nominerar två representanter på hög tjänstemannanivå som tillsammans representerar:

  • Länssjukvård
  • Akut vård
  • Universitetssjukhusvård och medicinsk fakultet
Uppdaterad: 2020-04-28
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion