Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Andra beredning (inför beslut) högspecialiserad vård

Banta och ersätt med SÖSR-specifika instruktioner.

Beredningsgruppens uppdrag

Beredningsgruppens fokus är horisontella effekter, systemeffekter och patientperspektivet. Arbetet genomförs nära kopplat till ansökningsförfarandet och nämnden för nationell högspecialiserad vård.

Områden som behöver beaktas i beredningen inför beslut och genomförande:

  • Akutuppdraget

  • Transporter

  • Gemensamt ersättningssystem

  • Utbildning och forskning

  • Regional nivåstrukturering

  • Digitalisering/tillgång till patientjournaler

Beredningsgruppens uppdrag ska utifrån de inkomna ansökningarna ge en gemensam rekommendation till nämnden om vilka vårdgivare som bör få tillstånd att bedriva de aktuella vårdområdena.

Förslaget ska ta hänsyn till de konsekvenser som olika geografiska fördelningar får och ska ge störst sammanvägd nytta för både patienter som omfattas av de aktuella definitionerna och patienter som inte gör det.

Gruppen yttrar sig om sakkunniggruppernas förslag på särskilda villkor att bedriva den aktuella vården och rimlig omställningstid.

Den gemensamma rekommendationen sammanställs som ett yttrande från beredningsgruppen. Yttrandet blir underlag inför nämndens beslut om tillstånd.

Praktiskt

  • Arbete med konsekvensanalyser förväntas göras i den egna regionen för att möjliggöra en samlad analys av vad som blir den bästa lösningen för hela landet

  • Arbete med den gemensamma analysen förväntas göras inför det avslutandet mötet

  • Socialstyrelsen sammankallar gruppen för en avslutande diskussion och bistår administrativt vid skrivandet av yttrandet

  • Gruppen har möjlighet att begära kompletteringar från de ansökande enheterna men bör beakta det merarbete och den tidsåtgång detta innebär

Kontakt

Stefan Franzén
Region Östergötland

Uppdaterad: 2019-10-30
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion