Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Ansökan om högspecialiserad vård

När någon av regionerna i sydöstra sjukvårdsregionen ansöker om Socialstyrelsens tillstånd för nationell högspecialiserad vård gäller följande:

  1. Ansökande region meddelar sin avsikt till regionsjukvårdsledningen, RSL, och samverkansnämnden, SVN.
  2. RSL uppdrar till en arbetsgrupp med representanter för de fyra kunskapsråden att värdera effekterna på sjukvårdsregionens hälso- och sjukvårdssystem. Arbetet sker i samverkan med berörda regionala medicinska programområden, RMPO, och Linköpings universitet. Arbetet samordnas och leds av sjukvårdsregionens ledamot i den nationella arbetsgruppen för nivåstrukturering.
  3. Ansökande region förankrar sin ansökan internt och med berörda RMPO.
  4. Övriga regioner backar upp ansökan med åtaganden som RSL och SVN kommer överens om.
  5. Ansökande region återkopplar ansökan och Socialstyrelsens beslut till berörda RMPO, kunskapsråden, RSL och SVN.
Uppdaterad: 2020-04-28
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion