Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Medicintekniska produkter - ordnat införande

Ordnat införande av medicinktekniska produkter är ett led i regionernas fortlöpande arbete för att vidareutveckla god och kunskapsbaserad vård.

Nya medicintekniska produkter med tillhörande behandlingsinsatser/vårdtjänster ska fångas upp tidigt, värderas och prioriteras för att efter beslut föras in i hälso- och sjukvårdens rutiner. Processen utgår till viss del från ordnat införande av läkemedel.

I Sydöstra sjukvårdsregionen finns fyra beslutsalternativ:

  • Gemensamt ordnat införande
  • Enskilt införande
  • Test i studieform
  • Att inte införa

Regionssjukvårdsledningen (RSL) beslutar om gemensamt ordnat införande vid två-fyra tillfällen per år. En förutsättning är att respektive regioner beslutat om finansiering. Respektive region beslutar om enskilt införande.

Berednings- och beslutprocess

Beredningsgrupp består av metodrådet och medicintekniskt sakkunniga från respektive region. Berörda RPO samt specialistkompetens adjungeras inom de områden som är aktuella för beslut.

Steg

Beskrivning

Ansvarig

1

Verksamhetsföreträdare nominerar en produkt.
Blankett för nominering av medicinteknisk produkt

Medicintekniskt sakkunniga

2

Bedömning av produktens aktualitet.

Beredningsgrupp och berörda RPO

3

Värdering av vetenskapliga och andra underlag inklusive hälsoekonomisk konsekvensanalys.

Beredningsgrupp

4

Sammanställning av underlag och förslag till beslut om rekommendation.

Beredningsgrupp

5

1:a redovisning för RSL.

RSL

6

Bedömning av ekonomiska förutsättningar.

Respektive region

7

2:a redovisning för RSL som fattar beslut om åtgärd.

RSL

8

Införandeplan och i förekommande fall plan för utfasning av tidigare metoder.

Beredningsgruppen tillsammans med RPO och respektive region

9

Uppföljning av behandlingsresultat och analys av kostnadsnyttoeffekt.

Beredningsgruppen och respektive region

Kontakt

Marcus Ståhlbrandt
Region Jönköping

Björn Liljekvist
Region Kalmar
bjorn.liljekvist@regionkalmar.se

Jan Fahlgren
Region Östergötland
jan.fahlgren@regionostergotland.se

Uppdaterad: 2020-01-02
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion