Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Beredning av remissvar om nationellt högspecialiserad vård

Efter sakkunniggruppernas arbete att ta fram områden som är aktuella för nationell nivåstrukturering och antal nationella vårdenheter (steg 3 i Socialstyrelsens process) skickas förslagen på remiss till huvudmän och andra berörda.

Beredning av Sydöstra sjukvårdsregionens remissvar sker enligt följande:

  1. Regionsjukvårdsledningens ordförande uppdrar till ansvarigt RPO att ta fram ett förslag på remissvar.
  2. Sjukvårdsregionens representant i den nationella gruppen för nivåstrukturering sammankallar en grupp med en representant per kunskapsråd som värderar systemeffekter för sjukvårdsregionen.
  3. Regionsjukvårdsledningens stab sammanställer remissvaret utifrån RPO:s beredning och kunskapsrådens värdering av systemeffekter.
  4. Remissvaret stäms av med den medicinska fakulteten på Linköpings universitet.
  5. Remissvaret beslutas av Samverkansnämndens presidium.
  6. Respektive huvudman avgör om eget beslut tas.
Uppdaterad: 2020-04-28
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion