Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Hållbar utveckling, regional samverkan

Uppdrag

Regionernas hållbarhets-/miljöchefer har i uppdrag att stärka samverkan inom hållbar utveckling. Samverkan ska fokusera på att öka kunskap kring miljö- och hälsofarliga ämnen i produkter i barns sjukvårdsmiljö.

Det övergripande målet är att miljö- och hälsoskadliga ämnen ska minimeras i barns sjukvårdsmiljö. Området omfattar till exempel material i samband med behandling och operation, men även utrustning, hjälpmedel och måltider.

Återrapportering sker i form av kunskapsunderlag över riskprodukter och en handlingsplan för att se till att dessa produkter så långt det är möjligt är giftfria inom Sydöstra sjukvårdsregionen.

Handlingsplan

Handlingsplan för giftfri sjukvård för barn inom Sydöstra sjukvårdsregionen

 

Kontakt

Maria Cannerborg
Region Jönköpings län
maria.cannerborg@rjl.se

Johanna Schelin
Region Kalmar län
johanna.schelin@regionkalmar.se

Emma Johansson
Region Östergötland
emma.h.johansson@regionostergotland.se

Uppdaterad: 2020-01-02
Conny Thålin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion