Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Hållbar utveckling

Regionsjukvårdsledningen har uppdragit till hållbarhets-/miljöcheferna i Landsting i Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Östergötland att stärka samverkan inom hållbar utveckling.

Under 2018 fokuserar samverkan på att öka kunskap kring miljö- och hälsofarliga ämnen i produkter i barns sjukvårdsmiljö.

Det övergripande målet är att miljö- och hälsoskadliga ämnen ska minimeras i barns sjukvårdsmiljö.

Området omfattar till exempel material i samband med behandling, operationer, utrustning, hjälpmedel och måltider.

Återrapportering ska ske under våren 2019 i form av ett kunskapsunderlag över riskprodukter och en plan för att tillse att dessa produkter så långt det är möjligt är giftfria inom Sydöstra sjukvårdsregionen.

Handlingsplan för giftfri sjukvård för barn inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontakt

Maria Cannerborg
miljöchef
Region Jönköpings län

Johanna Schelin
hållbarhetschef
Landstinget i Kalmar

Emma Johansson
miljöchef
Region Östergötland

Uppdaterad: 2018-09-27
Conny Thålin, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion