Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Välfärdsteknik

Styrgruppen för den gemensamma hjälpmedelsverksamheten i samverkan har gett hjälpmedelscentralen uppdrag att ta fram ett förslag på utökat sortiment inom området välfärdsteknik och ta fram modell för finansiering av det utökade området.

Målet är att inom området digitala hjälpmedel och välfärdsteknik

  • Skapa samordning
  • Samla kompetens
  • Tillhandahålla produkter

 

Beslut

Beslut

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag

Möten

Styrgruppsmöte 2018-08-27

Styrgruppen för gemensamma eHälsotjänster 2018-08-27--

Uppstartsmöte 201

Presentation

Utvärdering Mentimeter

Mötesanteckningar

Möte referensgruppen 2018-10-11

Presentation

Mötesanteckningar

Möte referensgruppen 2018-11-14

Presentation

Mötesanteckningar

Möte referensgruppen 2018-12-12

Presentation

Mötesanteckningar

Möte referensgruppen 2019-01-24

Presentation

Mötesanteckningar

 

Kommunikation

Tid

Målgrupp

Aktivitet

Kanal

Ansvarig

Juni Team KKB, HMC Information om projektet Möte Lovisa von Goës, Joakim Mix
Juni ITC Information om projektet Möte Joakim Mix
Juni Styrgrupp och Verksamhetsstöd och service ledningsgrupp Information om projektet Ledningsmöte Lovisa von Goës
Augusti Område medicinsk teknik Information om projektet    
September Referensgruppen Uppstartsaktivitet Möte Joakim Mix
September

Regionens medarbetare

Projektplats Intranätet
 
Joakim Mix

September

Externa målgrupper Projektplats Plus Webbplats Plus Joakim Mix
September Styrgrupp och Verksamhetsstöd och service ledningsgrupp Information om projektet
 
Ledningsmöte Lovisa von Goës
 
Oktober Regionens medarbetare Nyhet "Nu är VfT igång" Intranätet Johan Andersson
Q4 Regionens medarbetare Nyhet "Forts. VfT" Intranätet Johan Andersson
Januari Regionens medarbetare PPT (APT) Intranätet Johan Andersson

 

Projektgrupp

Christopher Byren

Projektledare
Hjälpmedelscentralen

Lovisa von Goës

Verksamhetschef
Hjälpmedelscentralen

Pernilla Volmevik Lundberg

Enhetschef
Hjälpmedelscentralen

___________________________

Referensgrupp

Arbetsgrupper

För dig som är med i projektet.

___________________________

Nyheter

Projektet Välfärdsteknik i full gång! - Torsdag den 1 nov 2018 13:31

 

Uppdaterad: 2019-01-29
Johan Andersson, Verksamhetsstöd o service gem, Verksamhetsstöd och service