Det är ReKo (Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och länets kommuner) som har beslutat att Hjälpmedelscentralens sortiment ska utökas med områden:

 • Digitala produkter och välfärdsteknik
 • Fjärrstyrning och kontroll av medicinska behandlingshjälpmedel som används i hemmen

 

Referensgrupp

Det har bildats en referensgrupp med följande uppgifter:

 • Bära och sprida information
 • Samordning region och kommuner
 • Forma rutiner för samarbete
 • Tydliggöra avgränsningar
 • Bereda underlag för beslut
 • Medverka vid val av produkter

 

I referensgruppen ingår representanter från Region Jönköpings län och från varje kommun. Representanterna arbetar aktivt inom sitt område och har den kompetens som krävs för att bidra till att arbetet förs framåt. Referensgruppen innehar både teknisk kompetens samt kompetens inom bistånd och omsorg. Referensgruppen leds av hjälpmedelscentralen. 

 

Mål

 • Att skapa samordning mellan Region Jönköpings län och länets kommuner
 • Samla kompetens
 • Tillhandahålla produkter
 • Identifiera kompetensbehov
 • Ta fram metod för införande
 • Skapa gemensamma rutiner
 • Skapa gemensamt regelverk
 • Införa de första produkterna inom området välfärdsteknik inom hjälpmedelscentralen

 

Likvärdig vård i hela länet

– Det vi kan se idag är att när det kommer till välfärdsteknik i Region Jönköpings län är att de olika kommunerna har kommit olika långt. Det är viktigt att vården är likvärdig i hela länet, här har hjälpmedelscentralen en viktig roll när det kommer till samordning, säger Lovisa von Goës, verksamhetschef område hjälpmedelsförsörjning.