Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Digitala möten - kommunens roll

Före mötet

Kommunen lämnar namn på de som ska delta till vårdsamordnaren i Region Jönköpings län. Vårdsamordnaren skickar sedan information till kommunen med uppgifter om digitalt möte via Cosmic Link. Informationen innehåller en länk för inloggning till mötet.

Om det inte finns mölighet att använda Cosmic Link, ges mötesuppgiterna via telefon. E-post inte är ett säkert sätt att kommunicera sekretessbelagd information.

Kommunen bekräftar att mötesuppgifterna är mottagna.

Det finns två möjligheter för inloggning till mötet:

  • 1177 Vårdguidens e-tjänster (Bank-ID) 
  • Tjänste-ID

Vårdsamordnaren (mötesorganisatören) lägger upp deltagare i mötesplattformen med antingen HSA-ID för inlogging med tjänste-ID eller personnummer för inloggning med Bank-ID.

Ansluta

Anslut till wifi eller mobilt bredband, se dina lokala anvisningar. Patientens eget wifi används endast i nödfall, och anslutningen ska i så fall tas bort snarast efter mötet.

Webbläsaren Google Chrome rekommenderas. Internet Explorer fungerar men kräver installation av Cisco Meeting-applikationen.

Länk för inloggning till mötesportalen; https://dmsvpl.rjl.se/auth/rjl/login

Så här startar och ansluter du till mötet

Avslutade möten

Du kan se avslutade ärenden i Cosmic Link. 

 

 

Uppdaterad: 2018-12-17
Thomas Tryggvesson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling