Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Digitala möten - vårdsamordnarens roll

Före mötet

Vårdsamordnaren i Region Jönköpings län bedömer i samråd med berörda parter om mötet ska ske digitalt samt administrerar deltagare och säkerställer vem som kommer att vara fysiskt närvarande hos patienten under mötet.

Det finns två möjligheter för inloggning till mötet:

 • 1177 Vårdguidens e-tjänster (Bank-ID) 
 • Tjänste-ID

Vårdsamordnaren lägger upp deltagare i mötesplattformen med antingen HSA-ID för inlogging med tjänste-ID eller personnummer för inloggning med Bank-ID. HSA-ID söker du fram via Ineras tjänst. För att länken ska fungera behöver ditt tjänste-ID vara anslutet till datorn.  

Söka fram HSA-ID, Inera.se (nytt fönster)

Vårdsamordnaren ansvarar för att förmedla anslutningsuppgifterna för det digitala mötet till deltagare från kommunen och andra. Om patienten är inskriven i slutenvården förmedlas informationen via Cosmic Link innan patienten lämnar sjukhuset. Information om hur man ansluter via 1177 Vårdguidens e-tjänster förmedlas till patient och närstående. Vid andra tillfällen förmedlas kontakten via telefon
 

1. Boka möte på Patient via Cosmic Tidbokning (videomötesrum skapas automatisk)

Instruktionsfilm (nytt fönster)

 • Bokningsunderlaget anges med följande:

  • Vårdtjänst: ”Samordnad individuell plan besök”.

  • Kontakttyp:  ”Mottagningsbesök Team distans

   Det är kombinationen ”Samordnad individuell plan besök” och ”Mottagningsbesök Team distans”, som skapar ett Digitalt möte SVPL. En viktig förutsättning är att denna kombination används för att mötet ska skapas som ett digitalt möte.

2. Förmedla uppgifter för mötet till parter i Cosmic Link:

Om inte denna möjlighet finns, krävs en telefonkontakt för att förmedla mötesuppgifterna.
Observera att e-post inte är ett säkert sätt att kommunicera sekretessbelagd information.

3. Ta emot bekräftelse av mötesinbjudan från deltagare i Link.

4. Registrera deltagare i mötesportalen

Instruktionsfilm (nytt fönster).

 • Via menyval Extern applikation ”Digitala möten SVPL” i Cosmic

 • Välj aktuellt möte

 • Registrera deltagare med fullständigt namn, roll och ID

  • HSA-id för inloggning med tjänste-ID

  • Personnummer för inloggning med BankID

  • Observera att för närstående är det enbart personnummer som gäller för inloggning via 1177 Vårdguidens e-tjänster (meddelande till närståendes inkorg i e-tjänsterna skapas automatiskt)

5. Förmedla uppgifter för mötet till eventuella övriga som ska delta, exempelvis Försäkringskassan.

Starta och ansluta till mötet

 1. Via menyval Extern applikation ”Digitala möten SVPL” i Cosmic
 2. Välj aktuellt möte
 3. Starta mötet och anslut

Så här startar och ansluter du till mötet

Avslutade möten

Du kan se avslutade ärenden i Cosmic Link.

 

Uppdaterad: 2018-12-11
Thomas Tryggvesson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling