Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Förberedelse och utrustning

Ett välplanerat digitalt möte skapar förutsättningar för en bra och trygg upplevelse för individen. Förutom den vanliga mötesplaneringen, behöver du därför förbereda dig för att genomföra mötet digitalt.

Varje huvudman ansvarar för att utrustningen är testad samt att personalen har den information och kompetens som behövs. Det är viktigt att komma i god tid till mötet.

Vid ett digitalt möte gäller samma krav på sekretess och samtycke som vid ett fysiskt möte. Endast personer som behöver uppgifterna för sitt arbete ska delta i mötet.

Det digitala mötet ska genomföras med tjänsten Cisco meeting och på en plats där inga andra än deltagarna kan se och höra vad som avhandlas. Mötet får inte spelas in.

Om sekretessbelagd information lämnas till mötesdeltagare från andra vårdgivare eller organisationer ska den som lämnar ut uppgifterna ha gjort en men-/sekretessprövning för att se att det inte finns sekretess gentemot övriga mötesdeltagare. Detta gäller oavsett om utlämnandet sker muntligen eller skriftligen.

Lokal

En mötesplats kan vara hemma hos individen, på ett kontor i någon av huvudmännens lokaler eller annan lokal som är avsedd för digitala möten.

Tänk på att:

  • Genomföra mötet i en tyst och ljus miljö så att ni hör och ser varandra bra. Det är bra att ha en ljuskälla framför ansiktet och en ljus bakgrund. Stäng dörrar och fönster för att undvika störande ljud i bakgrunden.

  • Ta hänsyn till sekretessen. Håll därför aldrig mötet på en allmän plats, eller andra platser där obehöriga kan höra vad som sägs.

Uppkoppling

För bästa kvalitet rekommenderar vi fast uppkoppling med nätverkskabel. Det går att använda trådlös uppkoppling både via mobilnät (4G) och wifi men då kan kvaliteten på mötet variera, beroende på hur många det finns i närheten som använder uppkopplingen samtidigt.

Om mötet ska ske utan fast internetuppkoppling med nätverkskabel, behöver du kontrollera att uppkopplingen via mobilnät och wifi fungerar på mötesplatsen. Vi rekommenderar inte att du delar mobilt bredband med hjälp av din smartphone.

Utrustning

Vilken utrustning som finns kan variera mellan huvudmännen, se lokala anvisningar.

Generellt gäller:

  • I hemmet: Den personal som deltar i hemmet ansvarar för uppkopplingen. Om flera personer ska delta vid mötet är det bra att ha en extra webbkamera och mikrofon (”puck”).

  • På kontor: Om flera personer som ska delta är det bra med videokonferensanläggning eller en extra webbkamera och ljudpuck.

  • Är du ensam användare rekommenderar vi att du använder headset i stället för högtalare och mikrofon.

Utrustning och paketförslag

 

Uppdaterad: 2018-12-12
Thomas Tryggvesson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling