Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Genomföra ett digitalt möte för samordnad vårdplanering

Inled alltid mötet med att kontrollera så att alla ser varandra och att ljudet är bra.
Mötet får inte spelas in.

Att ställa in ljud och bild

Kamera och mikrofon kan ställas in via kugghjulet i högra hörnet i Cisco Meeting.

Instruktion, mötesfunktioner

Att se antal anslutna deltagare

Vårdsamordnaren ansvarar för att kontrollera deltagare som är anslutna i mötesportalen mot deltagarlistan i Cisco meeting. I högra hörnet finns en ikon som liknar en person. Siffran anger hur många som är anslutna till mötet. Klicka på ikonen för att se namn på de som är anslutna.

Instruktion, mötesfunktioner

Var uppmärksam på vilka som ansluter till mötet. Om personen inte går att identifiera ombeds personen lämna mötet, alternativt avbryts mötet.

Mötesstruktur

Vårdsamordnaren leder mötet och ser till att alla mötesdeltagare kommer till tals i tur och ordning. enligt följande mötesstruktur:

  • Alla hälsas välkomna.

  • Information om mötets syfte, samt om tystnadsplikt och sekretess.

  • Fråga ställs till Esther om hon vill berätta anledningen till mötet, annars informerar vårdsamordnaren.

  • Alla som är med på mötet får presentera sig. Individen och eventuella närstående presenterar sig först, därefter presenterar sig övriga deltagare. Vårdsamordnaren stämmer av mot de personer som visas i deltagarlistan.

  • När alla mötesdeltagare kommit till tals tas frågor upp.

  • Mötet avslutas med en sammanfattning av vad som har överenskommits.

Avsluta och lämna mötet

Vårdsamordnaren lämnar mötet genom att klicka på en röd knapp som finns högt upp, i mitten av vyn i Cisco Meeting. Efter att vårdsamordnaren lämnat mötet, ska mötet avslutas i mötesportalen. Därigenom stängs mötesrummet. Övriga deltagare kan inte vara kvar i mötesrummet och inte heller återansluta sig till mötesrummet.

Uppdaterad: 2018-12-11
Thomas Tryggvesson, Primärkommunal utveckling, Kommunal utveckling