Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Ansvarig

Anna J Henningsson
Medicinsk chef
Överläkare, docent
010-242 12 26

Uppdaterad: 2019-05-21
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik