Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Nationellt referenslaboratorium

Informationen är flyttad till vår nya webbplats, Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län:

Uppdaterad: 2019-10-10
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik