Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Nationellt referenslaboratorium (NRL) för Borrelia

NRL-uppdraget delas med Klinisk mikrobiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, men båda laboratorierna kan företräda den nationella referensfunktionen.
Tillsammans kan vi erbjuda ett brett utbud av analysmetoder för såväl primär som bekräftande diagnostik, vissa referensmaterial samt rådgivning (se specifikation nedan).

Kontaktuppgifter och tillgänglighet
Klinisk mikrobiologi, Region Jönköpings län

Kontaktperson Anna J Henningsson
Kundtjänst helgfri måndag-fredag kl 08:00-16.30, tel 010-242 20 00 eller epost Laboratoriemedicin@rjl.se (ange ämne Referensdiagnostik Borrelia).

Analyser

Analys

Ackreditering

Svarstid

Kostnad

Analyserande lab

Antikroppspåvisning i serum: Enzygnost Lyme link VlsE/IgG, Enzygnost Borreliosis IgM (Siemens/DADE Behring, Marburg, Tyskland)

Ja

1-4 dagar

197 kr

Klinisk mikrobiologi Jönköping

Borrelia-specifikt antikroppsindex: IDEIA Lyme Neuroborreliosis (Oxoid Ltd, Hampshire, UK)

Ja

1-4 dagar

778 kr

Klinisk mikrobiologi Jönköping

Antikroppspåvisning i serum (immunoblot): EUROLINE Borrelia RN-AT IgG och IgM (EUROIMMUN AG, Lübeck, Tyskland)

Nej

1-7 dagar

1050 kr
(IgM + IgG)

Klinisk mikrobiologi Jönköping

Borrelia-specifikt antikroppsindex (Luminex): recomBead Borrelia IgM och IgG (Mikrogen GmbH, Neuried, Tyskland)

Nej

1-7 dagar

1850 kr

Klinisk mikrobiologi Jönköping

CXCL13-analys i cerebrospinalvätska (Luminex): recomBead CXCL13 (Mikrogen GmbH, Neuried, Tyskland)

Nej

1-7 dagar

750 kr

Klinisk mikrobiologi Jönköping

Påvisning av Borrelia-specifik nukleinsyra i cerebrospinalvätska, ledvätska eller biopsimaterial1: kvantitativ realtids-PCR (16S rRNA)

Nej

1-7 dagar

670 kr

Klinisk mikrobiologi Jönköping

1PCR-analys av biopsimaterial samt artbestämning utförs av Klinisk mikrobiologi, Region Skåne. Kontaktperson Ann-Cathrine Petersson. Ackrediterad analys. Svarstid: 1-3 dagar. Avgift 861 kr.

Referensmaterial

Referensmaterial

Beskrivning

Kostnad

Laboratorium

Serum

Antikroppspositiva prover från kliniskt och serologiskt välkaraktäriserade patienter. Antikroppsnegativa prover från blodgivare samt kliniskt och serologiskt utvärderade patienter.
Vi samarbetar gärna kring metodutvärderingar och kan då bidra med provmaterial från vår biobank .

Samarbete efter överenskommelse

Klinisk mikrobiologi Jönköping

Bakteriestammar

Kliniska isolat av B. afzelii, B. garinii och B. burgdorferi s.s.

Vi kan vid särskild förfrågan dela med oss av isolat till självkostnads-pris, ca 2500 kr/isolat.

Klinisk mikrobiologi Jönköping


Expertstöd

Diagnostikstöd:  Stöd efter förfrågan för utredning av patient med 
                        misstänkt infektion. Vi kan även vid behov bistå
                        med såväl primär som bekräftande diagnostik.

Metodstöd:         Vi kan bistå med material och erfarenhet vid
                         metodval, validering och implementering.

Kvalitetsstöd:     Vi kan bistå med kontrollmaterial, second opinion
                         och verifiering av fynd med annan/kompletterande
                         metod.

Information:       Spridning av information via nätverkets
                         webbportal.

Ansvarig

Anna J Henningsson, medicinsk chef mikrobiologi
epost: anna.jonsson.henningsson@rjl.se
telefon: 010-242 12 26


Svenskt laboratorienätverk
inom mikrobiologi 

Uppdaterad: 2018-07-25
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik