Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Nationellt referenslaboratorium (NRL) för Borrelia

Informationen har flyttat till vår nya webbplats Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län

Uppdaterad: 2019-11-04
Britt-Mari Arvidsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik