Region Jnkpings ln Hjälpmedelscentralen
plus.rjl.se/hjalpmedelscentralen

Beställning av diabetesprodukter till avdelningsnära förråd

Beställare namn:*

Beställare förskrivarid (5 siffror):*

Kundnummer (6 siffror):*

E-postadress*

Namn på avdelning:*

Leveransadress:*

Telefonnummer:*

Individmärkta hjälpmedel (insulinpumpar och Freestyle Libre) kan endast förskrivas direkt till patient via Sesam LMN.

Artiklar för beställning
Artikel Benämning Ant./förp. Beställt antal fp

47738

Blodsockermätare Accu-Chek Mobile

1

47754

Blodsockermätare CONTOUR NEXT ONE (med e-funktion)

1
48493

Blodsockermätare Wellion GALILEO

1

47130

Sensor FreeStyle Libre

1

47767

Säkerhetslansetter Wellion 28G 1,8mm 200st

200

47758

Lansetter Wellion 33G 200st

200

48485

Pennkanyl Insupen 32G x 4mm 100st

100

48483

Pennkanyl Insupen 31G x 5mm 100st

100

48484

Pennkanyl Insupen 31G x 8mm 100st

100

48488

Pennkanyl Wellion MEDFINE plus 4mm 32G 100st

100

48489

Pennkanyl Wellion MEDFINE plus 5mm 31G 100st

100

48496

Pennkanyl Wellion MEDFINE plus 8mm 31G 100st

100

47759

Testkassett Accu-Chek Mobile 50st

50

47763

Teststickor CONTOUR NEXT 50st

50

48494

Teststickor Wellion GALILEO GLU 50st

50

 

Mer information lämnas av kundservice på hjälpmedelscentralen 010 – 242 87 00 knappval 3.

Uppdaterad: 2019-02-20
Henrik Olin, Hjälpmedelscentralen Jönköping, Verksamhetsstöd och service