Region Jnkpings ln Hälsocafé
plus.rjl.se/halsocafe

Erfarenheter från deltagarna - Christina Wandt

Varför valde du att gå med i det levande biblioteket?
Jag fick kännedom om Levande bibliotek, när jag var deltagare på ett hälsocafekoncept som hette "Lev för att leva" som arrangerades av Region Jönköpings län tillsammans med patientföreningen HjärtLung. Eftersom jag är nyfiken och vetgirig av födsel och ohejdad vana, anmälde jag mitt intresse och fick genast mina två första uppdrag som var av helt olika karaktär. Det ena uppdraget var att vid ett tillfälle delta som erfaren patient på en KOL-skola och det andra var att tillsammans med två andra ha synpunkter på och framföra önskat innehåll på 1177-webbsidan.


Kan du ge exempel på något intressant uppdrag du haft?
Mina uppdrag har hittills varit både många och intressanta. Kan inte påminna mig att något av dem varit tråkigt eller oviktigt. Allt från att hålla kortare föreläsningar om hälsa till att få vara med och påverka utvecklingen både på regional nivå och på riksplanet (SKL) av vår framtida sjukvård exempelvis nära vård och patientkontrakt. Dessutom har vi i Levande bibliotek förmånen att vara delaktiga på årligen återkommande mässor ex. Utvecklingskraft och Microsystemfestivalen med fascinerande internationella föreläsningar och seminarier.


Just nu är jag engagerad i regionens Tillsammansarbete. Vi arbetar i olika konstellationer med vårdanställda inom varierande professioner och patienter med olika diagnoser med patientkontrakt (egenvård, hälso-friskvård och digitalisering). Jag får också vara med på Högskolans mastersprogram som patientrepresentant och ha synpunkter när de presenterar sina kommande projektarbeten och när kursinnehåll inom co-production och co-design arbetas fram. Dessutom är jag med som ledare på Lärcaféer för patienter med hjärtsjukdomar och KOL på olika vårdcentraler. Jag är med som ledare i egenskap av att vara erfaren patient. Till sist håller jag från och till kortare föreläsningar om vikten av friskvård vid långvariga/kroniska sjukdomar.

Vad skulle du säga till en person som funderar på att gå med i levande bibliotek?
Om du har minsta lilla fundering på att gå med i Levande bibliotek, så kan jag bara säga: Go för it! Du har allt att vinna och inget att förlora! Du får världens chans att vara med och påverka innehållet i framtidens vård. Du har möjlighet att vara med och se till att du och andra framtida patienter får möjlighet att bestämma över sitt eget liv och ha makt att vara delaktig i besluten om er behandling. Du bestämmer själv hur mycket tid du har ork och vilja att avsätta till att vara aktiv. En annan vinst är att du får ett enormt kontaktnät och jättetrevlig samvaro med många skratt mitt i allvaret. Att vara en av "böckerna" i Levande bibliotek innebär även gemenskap och förståelse över gränserna.

Det vore kul att få fler nya böcker att luta sig emot och då framförallt böcker av nyare datum, d v s yngre förmågor.

Christina Wandt
Levande bibliotek

Uppdaterad: 2020-02-05
Pär Kaverén, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion