Region Jnkpings ln Hälsocafé
plus.rjl.se/halsocafe

Erfarenheter från deltagarna - Elisabeth Lindberg

Varför valde du att gå med i det levande biblioteket?
I samband med att jag var med i någon aktivitet på Qulturum, fick jag frågan om jag ville ingå i Levande bibliotek. Den kortfattade information jag fick väckte intresset och jag gick med på en träff med ”böckerna”. Här mötte jag ett antal härliga människor, med olika livsöden men med det gemensamt att de inte tappat tron på att det lönar sig att försöka.

Mina skäl att ansluta till Biblioteket var i första hand egoistiska. Det är stimulerande att vara delaktig och man känner sig både yngre och friskare då man får träffa unga, effektiva och oftast entusiastiska yrkesverksamma.

Förändringsarbeten och verksamhetsutveckling har alltid intresserat mej både i mitt tidigare yrkesliv och senare i min seniora tillvaro. Jag är övertygad om att det är viktigt att patienten/allmänmeten får ökat inflytande inom vård och omsorg och kan vi som har egen erfarenhet föra in patientperspektivet och ge en röst åt de svaga så är det av godo. 

Kan du ge exempel på något intressant uppdrag du haft?
Jag har svårt att välja ut något speciellt då alla uppdrag jag haft varit intressanta på sitt sätt. Att träffa blivande sjuksköterskor är stimulerande på sitt sätt, att höra verksamhetschefers syn på möjliga vägar att gå vidare ger andra perspektiv. Att ställa upp och ha en miniföreläsning om att leva sunt och satsa på egenvård eller att bemöta svaga punkter debattinlägg är stimulerande på olika sätt.

Vad skulle du säga till en person som funderar på att gå med i levande bibliotek?
Till den som har får en chans att gå med i levande bibliotek säker jag tveka inte att prova!
Du har alltid möjlighet att tacka nej till ett uppdrag så det blir så intensivt som du själv gör det till.

Elisabeth Lindberg

Uppdaterad: 2020-02-05
Pär Kaverén, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion