Region Jnkpings ln Hälsocafé
plus.rjl.se/halsocafe

Erfarenheter från deltagarna - Inger Norrlin

Efter ca 30 år med en reumatisk sjukdom och jag har under många år varit delaktig i Reumatikerföreningen. Där jag aktivt deltagit i bland annat som representant för min diagnos RA (reumatoid artrit) som är den vanligaste inom de reumatiska sjukdomarna. Som diagnosombud stöttar man personer som nyligen har fått sin sjukdom med information och egna erfarenheter.
Då jag alltid har varit nyfiken och vill fortsätta att ha positiv inställning till min sjukdom och gärna dela den kunskap som jag har, passade det mig att gå med i levande bibliotek då jag fick frågan för ca 4 år sedan. Min drivkraft finns fortfarande som senior, jag vill värna om att även den ”årsrika” befolkningen behöver en trygg och bra vård när det behovet kallar. På senare år har det blivit lite ”tuffare” att vara patient, särskilt då vården ställer större krav på patienten. Patienten ska vara mer delaktig men det ställer också ett större krav på vården att kunna se patienten och ge ett bra bemötande och förståelse, att en patient är oerfaren då det gäller mediciner och behandlingar. Ibland tycker jag det går lite för fort, som patienter behöver man få lite tid till att förstå den utveckling som pågår! Inte minst mediciner som vi som patienter ska ha bra kännedom om numera.

Sedan 2016 har jag deltagit som bollplank till Esthercoach förbättringsarbete, i år blir det fjärde gruppen som jag får vara med att följa i deras förbättringsarbete. Det är så mycket positiv energi som alla deltagare har för att tillsammans genomföra sin plan med arbeteskamrater på sin enhet, ett arbete som ska leda till en förbättring för Esther. ”Vad är bäst för Esther”
Under 2019 har jag också varit delaktig i Patientkontrakt- en gemensam överenskommelse som ska leda till att det ska bli enklare både för patient och vårdgivare. Min del i detta har blivit att delta som digital coach, med inriktning på att hjälpa till med information och praktiskt vägleda vid inloggning och användning av 1177 vårdguiden. Att få vara med och se den utveckling som sker inom vården gör det lättare att förstå och ha förståelse även då man själv behöver vårdkontakt.
Vid ett par tillfällen har jag medverkat som patient för blivande läkare.

Att delta i levande bibliotek ger dig guldkant på livet, det har gett mig nya kunskaper att få vara med och utveckla vården i en bra riktning, alla personers röster är värdefulla, antingen som patient, anhörig eller annan vårdtagare i framtidens arbete med att utveckla vården på ett bra sätt för patienter och för de som är vårdgivare. I levande bibliotek träffar man mycket intressanta personer med erfarenheter av livet. Man får delta vid utvecklings konferenser med positiva och bra personer som tillsammans verkligen vill göra vården bättre.

Inger Norrlin

Uppdaterad: 2020-02-05
Pär Kaverén, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion