Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Stöd för medborgarmedverkan

Nedan ges en beskrivning av ett antal beprövade tillvägagångssätt, utbildningar och andra insatser för att ta del av medborgares erfarenheter.


BIKVA

Brukarstyrd brukarrevision

Dialogutbildning

Enkät

Fokusgruppsintervju

Förbättringsteam

Inflytanderåd

Intervju

Livsberättelse

Lärcafé

Delat beslutsfattande (Shared dicision making)

Personcentrerad vård

Studiecirkel

Tjänstedesign

Experience-based co-design

Kommunutvecklare

Levande bibliotek

Uppdaterad: 2018-10-17
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion