Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Livsberättelse

Vad är en livsberättelse?

Livsberättelse är ett sätt att dokumentera och samla in människors berättelser. 

Varför använda livsberättelse?

Att delge andra människor sina egna erfarenheter kan vara av värde för den som berättar. För den som lyssnar kan berättelsen ge insikt om livssituationer som man tidigare varit okunnig om.

När använda livsberättelse?

Livsberättelser kan användas för att öka kunskap och förståelse för livssituationer inom alla områden. Berättaren kan utgå från sin egen berättelse eller från en närståendes perspektiv.

Hur går det till?

Livsberättelse delges genom samtal, intervju eller nedtecknad berättelse

 

Exempel på metod för att samla livsberättelser

Inom alltfler områden efterfrågas patient eller närståendemedverkan. Genom att skapa ett levande bibliotek är det enklare att identifiera och bjuda in en person att medverka utifrån personens erfarenheter och möjligheter. Det kan finnas oilka anledningar att efterfråga personer med egen erfarenhet, t.ex. i ett förändrings- eller förbättringsarbete, i ledningsgruppssammanhang eller som ett personligt stöd till annan person.

Region Jönköpings län har startat upp ett "levande bibliotek" som består av personer (medlem eller icke medlem i en patientförening) med erfarenhet att leva med kronisk sjukdom (somatisk och psykisk) och närstående. Personerna har en önskan av att dela med sig av sina erfarenheter på olika sätt.

Vill du eller har tips på någon som vill finnas med i det levande biblioteket, kontakta Annmargreth Kvarnefors.


 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson för Levande Bibliotek

Annmargreth Kvarnefors
utvecklingsledare Qulturum
036-32 11 85

 

Uppdaterad: 2017-03-10
Maria List Slotte, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion