Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Metod Samtalscirkel inför lyssnarmöte

(erfarenheter främst inom individ och familjeomsorg..)

Rubrik 2

text

Uppdaterad: 2015-07-28
Maria List Slotte, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion