Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Inflytanderåd

Vad är inflytanderåd?

Inflytanderådet är ett länsövergripande råd som arbetar för att säkra och öka inflytandet inom sitt område. Rådet består av personer med egen erfarenhet eller erfarenhet som anhörig. Deltagarna representerar både brukarorganisationer och icke föreningsanslutna personer. Rådet leds av en inflytandesamordnare.

Varför bilda inflytanderåd?

Inflytanderådet ska med sin specialkompetens som person med egen erfarenhet och närstående inom sitt område säkra och öka inflytandet inom Region Jönköpings län och/eller länets kommuner.

Ökat inflytande leder till förbättringar för de människor och dess anhöriga som inflytandet berör

När är inflytanderåd aktuellt?

Metoden används idag inom område psykiatri men kan användas inom alla områden där det finns brukarorganisationer.

Brukarmedverkan sker genom inflytanderåd på generell nivå, det vill säga mellan grupper av brukare och personer i beslutande position, så kallad tjänstemannanivå.

Hur går inflytanderåd till?

Inflytanderådet har egna möten och rådet deltar vid länets chefsnätverks möten. Här deltar man som en aktiv part, med möjlighet att lyfta egna frågor.

Introduktion och information inför uppdraget är nödvändig. Utbildningen bör innehålla hur Kommunal utveckling och Länsnätverket är organiserat samt grundkunskaper i brukarinflytande och vad det innebär att vara representant.

Representanter från organisationerna ska också ha ett formellt mandat att representera och fatta beslut åt sin organisation.

 


Exempel:
Inflytanderådet inom område psykiatri

 

Kontakt

Åsa Melkersson
Kommunal utveckling

070 301 97 20

Uppdaterad: 2017-07-04
Maria List Slotte, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion