Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Andra metoder för medborgarmedverkan

Livsberättelse / story telling

Intervju

Enkät

"Levande bibliotek"

Delat beslutsfattande (Shared dicision making)

Samtalscirkel inför lyssnarmöte

 

 

Kontakt

 

Uppdaterad: 2016-06-13
Maria List Slotte, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion