Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Brukarstyrd brukarrevision

Vad är brukarstyrd brukarrevision?

Brukarstyrd brukarrevision är en granskning av verksamhet som ger vård, stöd eller service till människor utformad och genomförd av brukare eller närstående med egna erfarenheter av likartad verksamhet.

Varför använda sig av brukarstyrd brukarrevision?

Det är både ett användbart verktyg för att omsätta inflytandearbetets mål i praktiken, men också för att få konkreta synpunkter och underlag för kvalitetsutveckling och en mer kostnadseffektiv verksamhet.

Det är ett sätt att utveckla och förbättra verksamheter utifrån ett brukarperspektiv.

När är brukarstyrda brukarrevisoner aktuellt?

Inflytandet sker på verksamhetsnivå vilket innebär möjlighet till medverkan i utveckling och beslut på verksamhetsnivå.

Brukarstyrda brukarrevisioner har använts mest inom område missbruk och beroende, men har även börjat användas inom område psykiatri. Metoden kan också användas inom område äldre, barn och unga samt funktionsnedsättning.

Hur går brukarstyrd bukarevision till?

Revisorerna ska ha genomgått en skräddarsydd utbildning, enligt metod och handledning framtagen av Verdandi i samarbete med tidigare utvecklingsarbetet Kunskap till praktik, inför uppdraget att vara brukarrevisor.

  • Verksamheten beställer revision av Kommunal utveckling. När det finns ett beslut eller överenskommelse om att göra en revision definieras uppdraget tydligt samt vilka som är de berörda parterna.
  • Ansvarig chef för verksamheten ges en genomgång av metoden och en tydlig beskrivning för hur genomförandet ska ske.
  • En grupp brukarrevisorer skaffar sig information om verksamheten via möten med verksamheten, officiella verksamhetsbeskrivningar mm.
  • En tidsplan skapas och enkätfrågor tas fram som grundar sig på uppdraget. Därefter bokar och genomför brukarrevisorerna insamling av enkäter alternativt genomför enkätintervjuer.
  • Sammanställning och tolkning av svaren redovisas i en revisionsrapport och återrapportering till brukare, personal, verksamhetsledning och politiker sker.

 

 

 

Brukarmedverkan, FoUrum social välfärd (Nytt fönster)

 

 

 

Kontakt:

Isabell Mortensen
Kommunal utveckling

072 749 44 00

Informationsfilm:

Filmer om brukarstyrd revision, SKL (nytt fönster)

Mer läsning:

Brukar- och patientinflytande - Kunskapsguiden

Att ge ordet och lämna plats, Socialstyrelsen

Kunskap till praktik, SKL

 

Uppdaterad: 2017-07-04
Maria List Slotte, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion