Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Tjänstedesign

Vad är tjänstedesign?

Tjänstedesign är ett sätt att genom aktivt medskapande utveckla en tjänst utifrån användarnas (dvs patienter, klienter, brukare, anhöriga och personal) erfarenheter och behov.Tjänstedesign innebär att verksamheten bjuder in användarna i utformningen av tjänsten. Tjäsnstedesign har vidareutvecklats ur industri- och produktdesign.

Varför använda sig av tjänstedesign?

Syftet med tjänstedesign är att anpassa en tjänst så att den möter och tillgodoser användarnas behov i så stor utsträckning som möjligt. Tjänstedesign förväntas leda till ökad kvalitet på vård- och omsorgsinsatser.

När är tjänstedesign aktuellt?

Beroende på typ av tjänst berörs både individ-, verksamhets- och organisationsnivå. Sättet att utveckla en tjänst kan användas inom skilda typer av verksamhet, och är inte begränsad till visst verksamhetsområde.

Hur går tjänstedesign till?

Tjänstedesign genomförs i fyra steg:

  • Skapa förståelse genom att fånga in upplevelser från användare
  • Analysera upplevelser
  • Skapa förståelse samt testa och göra förändringar
  • Använda nya sätt att jobba

För att använda tjänstedesign behövs

  • kunskap om hur användare med olika slags funktionsnedsättningar och med olika maktposition involveras under jämställda former;
  • insikt om betydelsen av att fånga erfarenheter som sedan ligger till grund för utvecklingen av tjänsten;
  • kunskap om hur förändring av en tjänst kan följas upp, analyseras och värderas.
  • Det är bra att anlita någon som är utbildad i tjänstedesign (nytt fönster) eller någon som har använt tjänstedesign med gott resultat.

Kontakt

Iréne Josephson
Kommunal utveckling
0722 303301

Information

Den som är nyfiken på tjänstedesign och vill veta mera kan hitta information och inspiration hos

Stiftelsen Svensk IndustriDesign (SVID) (nytt fönster) respektive SKL (nytt fönster).

Exempel

Tjänstedesign har använts för att utveckla daglig verksamhet inom funktionshinderområdet (nytt fönster).

Fler exempel finns inom vårdsektorn (nytt fönster). 

Uppdaterad: 2016-11-03
Maria List Slotte, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion