Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling

Vad är erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling?

Erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling (Experience based co-design, EBCD) är en strukturerad metod som omfattar fyra specifika steg: 1) Fånga in erfarenheter från patienter/brukare och personal; 2) Förstå vad erfarenheterna innebär; 3) Förbättra med utgångspunkt från de erfarenheter vi fångat in; samt 4) Förnya genom att genomföra de prioriterade förbättringarna. EBCD syftar till att åstadkomma reella förändringar som leder till mer positiva erfarenheter.

EBCD är framtagen och utvecklad av en grupp praktiknära forskare vid Kings COllege i London, England, tillsammans med praktiker.

Varför erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling?

EBCD är ett sätt att skapa delaktighet och inflytande för de personer som verksamheten är till för. EBCD grundas på uppfattningen att både personalen och de personer som verksamheten är till för har erfarenheter av vad som fungerar mer eller mindre bra och därmed kan identifiera situationer som behöver förbättras för att höja kvaliten i verksamheten.

När är erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling aktuell?

EBCD är lämplig att använda vid projekt där erfarenheter och kunskap från både personal och personer med egen erfarenheter behövs för att utveckla verksamheten. Personal och personer med egen erfarenhet arbetar tillsammans med att identifiera förbättringsbehov och att föreslå och pröva nya arbetssätt som gynnar dem båda.

EBCD kan användas på flera olika nivåer. Exempel från regionen är kliniknivå, vid framtagande av indikatorer och i förebyggande arbete.

Hur går det till?

Det krävs ingen särskild utbildning men för att använda metoden krävs att det finns en kunnig/erfaren ledare. Metoden beskrivs i SKL:s broschyr ”Patienter och personal utvecklar vården”. 
Erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling är utvecklad för användning inom människovårdande kontexter, men kan också användas inom andra kundorienterade kontexter.
 

Kontakt

Annmargreth Kvarnefors
Qulturum

Iréne Josephson
Kommunal utveckling

Mer information

Länk till EBCD
Experience-based co-design

Länk till SKLs broschyr
Patienter och personal utvecklar vården. Anpassad  till svenska förhållanden

Exempel

"Förebyggande insatser för familjer med missbruk (FIFA)" Iréne Josephson

”Ta fram kvalitetsindikatorer” Anna Fabisch  

”Förbättra ronden på ortopedkliniken” Malin Skreding Hallgren

”Förbättra processer inom psykosvården" Malin Skreding Hallgren

 

Uppdaterad: 2017-01-23
Maria List Slotte, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion