Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Deltagare fokusgrupp

Antalet deltagare påverkar:

 • Hur mycket utrymme i diskussionen som deltagarna får
 • Ju fler desto större risk att vissa inte uttrycker sin åsikt
 • Ju fler desto aktivare behöver samtalsledaren vara.

Att tänka på om du använder existerande grupper

 • Utgör redan en social enhet men med risk att de faller in i existerande roller.
 • Ger en inblick i hur individerna interagerar med varandra.
 • Risk att vissa saker inte tas upp (tas för givna eller är tabun).
 • Underlättar rekryteringen.

Att tänka på om du använder nya konstellationer

 • Risk att blyga personer blir ännu blygare.
 • Finns inga förutfattade meningar om deltagarna.
 • Saknar gruppsamhörighet vilket tar tid att bygga upp.
 • Allt för heterogena grupper riskerar bli konfliktfyllda eller svårt att få gemensamma diskussioner. Ibland är man dock ute efter skillnader.

Kontakt

Paula Bergman

paula.bergman@rjl.se
036-32 42 11

Folkhälsa och Sjukvård
Sektion Folkhälsa
Region Jönköpings län

Uppdaterad: 2016-07-05
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion