Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Samtalsguide

Utformning av samtalsguide

Struktur:

  • Introduktion -Presentation av temat, premisser för fokusgruppen
  • Öppningsfrågor -Uppvärmning
  • Kärnfrågor -Utifrån syfte och krav på precision
  • Avslutande kommentarer -Har vi missat något? Vad är viktigast?
  • Summera diskussionen

Kontakt

Paula Bergman

paula.bergman@rjl.se
036-32 42 11

Folkhälsa och Sjukvård
Sektion Folkhälsa
Region Jönköpings län

Uppdaterad: 2016-07-05
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion