Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Kommunutvecklare

Vad är Kommunutvecklare?

Unga personer anställs av kommunen för att utveckla kommunen utifrån olika frågeställningar och problemområden.  Arbetet med kommunutvecklare har kommit att bli mycket uppmärksammat och efterfrågat runt om i landet, närmare ett 40-tal kommuner och regioner har sedan starten anställt kommunutvecklare. Metoden uppmärksammas även av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (mucf.se) Exempel på deras hemsida  

Varför Kommunutvecklare?

Kommunutvecklarkonceptet är ett gott exempel på arbete för att främja barnets rättigheter och ungas inflytande.

När aktuellt Kommunutvecklare?

När offentliga sektorn ska utveckla/förändra verksamheter som berör unga personer. 

Hur jobbar man med Kommunutvecklare?

Rekrytering:
Kommunutvecklarna genomgår en rekryteringsprocess med ansökan och intervju för att anställas under en tidsbegränsad period. Det är mycket viktigt att ungdomarna har olika intressen, kunskaper och personliga egenskaper för att kunna komplettera varandra i arbetet. Det anses likaså vara mycket viktigt att unga som inte har någon erfarenhet eller intresse av politik eller samhällsfrågor synliggörs i rekryteringsprocessen. Formen på ansökan är inte relevant. Ledorden i rekryteringen är att allt är en merit, inte enbart formell och betygssatt kunskap. En merit i detta sammanhang kan vara allt som medfört en erfarenhet eller en kunskap. Exempelvis är funktionsvariationer en merit, kontakt med till exempel socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrin är en merit, att utöva en idrott är en merit, att ha ett intresse är en merit och så vidare.

Arbetssätt:
Kommunutvecklarkonceptet bygger på att unga personer gemensamt kommer överens om hur de ska arbeta med sitt specifika uppdrag och hur det ska redovisas. I alla frågor såsom arbetsmetoder, arbetstider, genomförande, redovisning med mera beslutar de unga själva. Likaså skriver kommunutvecklarna all rapportering själva utan inblandning från kommunens sida om de väljer att redovisa skriftligt.

Efter genomfört arbete fungerar kommunutvecklarna som konsulter i olika frågor som kommunen behöver hjälp med.

Exempel från Jönköpings kommun

I Jönköpings kommun fick kommunutvecklarna uppdraget att ge förslag på former och forum för barn och ungas inflytande i Jönköpings kommun i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen. Arbetet resulterade i rapporten Kaffe och kaka- en fantastiskt god rapport. Totalt anställdes 12 kommunutvecklare i åldrarna 14-17 år och de arbetade 4 veckor på sommaren. En av de fyra veckorna planerades i förväg, med fokus på att lära känna varandra samt få en gemensam kunskapsgrund. Under första veckan genomfördes föreläsningar och workshops kring barnkonventionen & inflytande, normkritik och kommunkunskap & kommunekonomi. Resterande tre veckor var oplanerade och överlämnades till kommunutvecklarna själv att planera och genomföra på bästa sätt för att klara sitt uppdrag.

Kontakt:

Jagueline Nilsén
Strateg - barnrätt och mänskliga rättigheter
Jönköpings kommun

036-10 61 09

 

 

Uppdaterad: 2018-10-15
Paula Bergman, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion