Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Öppenvårdsapotek

Samverkan med öppenvårdsapotek

Apotek - kontaktuppgifter (begränsad läsbehörighet)

Kontakt

Anna Wiberg
Klinisk apotekare
010-242 19 69
anna.wiberg@rjl.se

Uppdaterad: 2018-11-06
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion