Region Jnkpings ln Metodikum
plus.rjl.se/metodikum

KUP - Kompetensutvecklings Program för undersköterskor och Skötare

Metodikum – covid-19

 

Vi får frågor till Metodikum hur det kommer att fungera framgent när det gäller träning och utbildning.

 

Aktiviteter

De planerade regiongemensamma kursdagarna för RIU och KUP kommer att ställas in fram till 31 mars. Läget följs och ytterligare information meddelas löpande.

 

Övriga inplanerade kurser planeras av verksamheterna själva och bedömningen om att genomföra planerad aktivitet eller inte hanteras av respektive verksamhet.

 

Materiel

Som förebyggande åtgärd kommer vi, under ovanstående tid, INTE att låna ut hjälpmedel för träning av mun-till-mask ventilation inom akut/hlr utbildningar.

Ovanstående innebär att verksamhetsinstruktörer behöver värdera nyttan av att genomföra dessa aktiviteter.

 

Metodikums instruktörer

För Metodikums instruktörer kommer fokus vara att, ur ett utbildnings/träningsperspektiv, stödja verksamheternas behov.

 

 

För frågor kontakta

 

Matilda Andersson

0722 39 85 75

 

 

Vad är viktigt för dig och för att du ska må bra och trivas på din arbetsplats?

Vad inspirerar och engagerar dig?

Vad behöver du för att känna dig trygg och säker i din yrkesroll?

 

 

Som undersköterska och skötare spelar du en otrolig viktig roll inom vård och rehabilitering och för oss är det är av stor vikt att du känner dig behövd, viktig och kompetent i din yrkesroll. Som en del i förbättringsarbetet i vården har vi därför tagit fram ett Kompetensutvecklings Program för undersköterskor och Skötare. Programmet innebär 8 heldagar med fördjupning inom olika kompetensområden för att öka din trygghet i din yrkesprofession.

Innehållet i programmet är baserat på de patientsäkerhetsområden som SKL har identifierat, Vårdhandbokens riktlinjer samt Region Jönköpings läns strategiska utvecklingsområde patientsäkerhet Säker vård – alla gånger samt genom intervjuer med enhetschefer och undersköterskor. Dagarna är även fantastiska tillfällen att träffa andra undersköterskor och skötare, med olika erfarenheter, för att utbyta tankar, idéer och reflektioner i arbetet. 

Våra instruktörer arbetar alla kliniskt inom olika områden och har specialistkunskaper som de på ett engagerat, spännande och förtroendefullt sätt vill dela med sig till dig. De är nyfikna och sätter fokus på det som är relevant och viktigt för att det ska fungera så bra som möjligt för dig i din vardag och i din verksamhet.

Vi ser fram emot att träffa er - Välkomna till KUP!

 

Fika och lunch ingår vid samtliga tillfällen! (ange ev specialkost)

Kontakt

Matilda Andersson
Utvecklingsledare, Metodikum

E-post: matilda.a.andersson@rjl.se
Telefonnummer: 010-2421044

Schema Jönköping

KUP VT-19 Jönköping

KUP HT-19 Jönköping

KUP VT-20 Jönköping

Information Jönköping

Välkomstbrev & Info Jönköping VT-2020

Grupper A-E+NEWS

Schema Eksjö

KUP VT-19 Eksjö

KUP HT-19 Eksjö

KUP VT-20 Eksjö

Information Eksjö

Välkomstbrev & Info Eksjö VT-2020

Grupper A-E+NEWS

Enkät

QR-kod för https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel0LGLRuJa2Tu06he13nNXAQdz48IfYanaqTsPa5dmXXXZrg/viewform?usp=sf_link

Länk till Enkät

 

 

 

 

Uppdaterad: 2020-03-18
Pär Kaverén, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion