Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Hedersrelaterat våld och förtryck

Region Jönköping har ett ansvar för att uppmärksamma frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. För att stärka vår kompetens inom området finns här en webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck samt länkar till fördjupad information inom området.

Resursteam Heder

Resursteam Heder består av personer med fördjupad kunskap från olika verksamheter inom hedersrelaterat våld och förtryck. I teamet finns stor erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar, familjer och vuxna över hela länet. Teamets medlemmar representerar skola, polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Resursteamet samordnas av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Länsstyrelsen, Resursteam Heder

Kontakt

Veronica Ottosson
Utredare
036-32 40 92
veronica.ottosson@rjl.se

Uppdaterad: 2019-05-06
Pirjo Väätäjä, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion