Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Könsstympning av flickor och kvinnor

Region Jönköpings län har ett ansvar för att uppmärksamma frågor som rör könsstympning av flickor och kvinnor. För att stärka vår kompetens inom området finns en webbutbildning om könsstympning av flickor och kvinnor samt länkar till fördjupad information.

Kontakta

Veronica Ottosson
Utredare
036-32 40 92
veronica.ottosson@rjl.se

Uppdaterad: 2019-05-06
Pirjo Väätäjä, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion