Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Infektionssjukdomar, regionalt medicinskt programområde

2019-01-15

Kontakt

Nathalie Persson
sekreterare

Planerade möte 2019

  • 2019-01-15, kl 13:00-14:00 videomöte

Mer information

Uppdrag till regionala medicinska programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Uppdaterad: 2019-01-14
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion