Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

eFrikort - Elektroniskt frikort för sjukvård i Jönköpings län

Informationen är flyttad till vår nya webbplats, Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län

Uppdaterad: 2019-10-08
Helena Pellnor, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion