Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Reumatiska sjukdomar, RMPO

Planering och uppföljning

RMPO handlingsplan 2019

Sammanfattningen av planerade insatser i NPO/NSG 2019, skl.se (nytt fönster)

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2019

Mötesanteckningar 2019-03-28

Mötesanteckningar 2019-04-16

Mötesanteckningar 2019-09-20

2019-11-29

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO reumatiska sjukdomar (inloggning)

Kontakt

Ordförande

Karin Sjöstedt
Region Östergötland

Processtöd

Maria Ilhammar
Region Östergötland

Ledamöter reumatiska sjukdomar

Uppdrag

Uppdrag regionala medicinska programområden

Resultat

Nationella kvalitetsregister (nytt fönster)

Vården i siffror (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-10-15
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion