Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Reumatiska sjukdomar, RMPO

Planering och uppföljning

Handlingsplan 2019 RMPO - instruktioner och dokumentmall

Handlingsplan 2019 RMPO (publiceras i april)

Verksamhetsplan 2019 NPO (publiceras i februari)

Möten

Handlingar och mötesanteckningar 2019

2019-xx-xx, tid, plats

2019-xx-xx, tid, plats

2019-xx-xx, tid, plats

2019-xx-xx, tid, plats

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för RMPO Reumatiska sjukdomar (inloggning)

Uppdaterad: 2019-01-21
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion