Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Patologi, regional arbetsgrupp

Möten 2019

Mötesanteckningar 2019-09-16

Möte 2019-11-19

Ledamöter

Maria Kullman, Region Jönköping

Tomasz Gorecki, Region Kalmar län

Henrik Engström, Region Kalmar län

Ellanor Falk. Region Östergötland

Tommy Svenblad, Region Östergötland

Jenny Turesson, Region Jönköpings län

 

Kontakt

Ordförande

Anna Boden
Region Östergötland

Uppdaterad: 2019-10-31
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion