Region Jnkpings ln Sydöstra sjukvårdsregionen
www.sydostrasjukvardsregionen.se

Prehospital vård, regional arbetsgrupp

Möten 2019

2019-01-02 – fysiskt möte, Västervik

2019-04-29 – videomöte

2019-09-30 – fysiskt möte, Fredensborg

2019-12-02 – videomöte

Ledamöter

Anita Mohall

Annika Åström

Ove Carlström

Melker Engström

Joakim Lundin

Rickard Joneman

Thomas Johansson

Kontakt

Jonas Löf
Region Kalmar län

Uppdaterad: 2019-05-22
Anna Holmstrand, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion